Met dit formulier kunt U voor zichzelf en/of uw gezin lidmaatschap aanvragen van onze club, gelieve alle velden in te vullen die op U van toepassing zijn. Na verzending krijgt U van ons dan verdere instructies. Hebt U nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.

TITULARIS

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum (xx/xx/xxxx):
Beroep:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
GSM:
E-mail:

PARTNER

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum (xx/xx/xxxx):
Beroep:

KINDEREN

Naam kind 1:

Geboortedatum kind 1 (xx/xx/xxxx):

Activiteit kind 1:
Naam kind 2:

Geboortedatum kind 2 (xx/xx/xxxx):

Activiteit kind 2:
Naam kind 3:

Geboortedatum kind 3(xx/xx/xxxx):

Activiteit kind 3:
Naam kind 4:

Geboortedatum kind 4 (xx/xx/xxxx):

Activiteit kind 4:
Naam kind 5:

Geboortedatum kind 5(xx/xx/xxxx):

Activiteit kind 5:
Naam kind 6:

Geboortedatum kind 6(xx/xx/xxxx):

Activiteit kind 6:

ACTIVITEIT

Varend

Zeilen
Type boot:
Surfen
Type plank:

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van uw vaartuig:

Maatschappij:

Polisnummer:

Niet varend

radiogestuurde boten
steunend lid

De titularis verklaart dat bovenvermelde informatie correct is, neemt kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement (ter inzage op het domein) en verbindt zich tot naleving van de voorschriften van de vzw Nievdonckse Watersport Vereniging. Voor al hun activiteiten op het domein Nieuwdonk moeten de leden van NWV het reglement terzake van DDS eerbiedigen.

Het lidmaatschap is jaarlijks te vernieuwen en neemt aanvang op 1 januari.


Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden. Indien u deze wenst in te zien of te verbeteren, wendt u tot NWV p/a Krekels D., Muinkkaai 41, 9000 Gent. Wet van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.